fbpx
Polityka Prywatności
~

Polityka Prywatności

Polityka prywatności strony goralski-kwapisz.pl:

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony goralski-kwapisz.pl
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  poprzez gromadzenie plików “cookies” ZOBACZ Polityka plików cookies.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej strony internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 5. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od naszej strony i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Biuro Doradztwa Finansowego Kwapisz Sp. z o.o. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji biuro@goralski-kwapisz.pl

p

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Kredytów Hipotecznych i Ubezpieczeń z siedzibą ul. Wojska Polskiego 56, 97-400 Bełchatów
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania informacji o ofercie.
  2. procesie rekrutacji, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia aplikacji na wybrane stanowisk.
 3. Podstawą przetwarzania Pani\Pana danych osobowych:
  1. zgoda,
  2. niezbędność ich przetwarzania do wykonania oferty, polegającej na świadczeniu przez Administratora usług,
  3. niezbędność ich przetwarzania w procesie rekrutacji, w szczególności w celu rozpatrzenia aplikacji;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  2. sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  6. wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 6. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres email biuro@goralski-kwapisz.pl lub praca@goralski-kwapisz.pl.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.